EFE İNTERNASYONEL LOJİSTİK VE GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. Telefon: 0212 465 03 33

GEREKLİ BELGELER

1.      VEKALETNAME (2 NÜSHA ORJ.)

2.      İMZA SİRKÜLERİ (KOPYA)

3.      TİCARET SİCİL GAZETESİ (KOPYA)

4.      VERGİ MÜKELLEFİYET YAZISI(KOPYA)

5.      ODA FAALİYET BELGESİ(KOPYA)