EFE İNTERNASYONEL LOJİSTİK VE GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. Telefon: 0212 465 03 33

GÜMRÜKLEME

İhracat Uygulamalarımız
İhracat rejimi ve yönetmeliği'nde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde varsa ilgili mercilerden müsaadeleri almak, (Kontrol belgesi, ATR, EUR 1, Menşei vs.)
Tüm evrakların tamamlanmasından sonra gümrük çıkış beyannamesini düzenlemek, ilgili gümrükte tescil, muayene ve tespitini yapmak, müşterinin talebi doğrultusunda eşya beraberinde gidecek vesaikleri nakliyeci firmaya teslim etmek, Malların yurtdışı edilmesinden ve gümrük teyidinin ilgili gümrüğe gelmesinden sonra beyannameyi kapatmak, Kapatılan çıkış beyannamesinin "İhracatçı Nüshası"nı müşteriye teslim etmek, Kati ihracat işlemleri, Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihracat işlemleri, ( 2001/7 ) Dahilde İşleme Tebliği kapsamında ihracat işlemleri, Geçici kabul yoluyla gelen eşyanın yeniden ihraç edilme işlemleri,
Bedelsiz ihracat işlemleri.

İhracat Hizmetlerimiz

İhracat işlemlerinize başlamak üzere bize ulaştığınız anda kuryelerimizle en seri şekilde
evraklarınızı tedarik ederek ihracat ile ilgili tüm işlemlerinizi başlatırız.
Ticaret odası tasdiklerine ek olarak, ihracatçı birlikleri tasdikleri ve beyanname tescil işlemleriniz online otomasyon sistemi olan EDI ( Electronic Data Interchange ) ile ofisimizden doğrudan gerçekleştirilmektedir.

Bu yeni ve çağdaş sistemle hem zaman kazanmakta hem de kullandığımız özel bilgisayar yazılımındaki yönlendirmelerinde etkisiyle bireysel hatalar ortadan kalkmaktadır.
Yine ofisimizde tescil işlemlerinin daha da hızlandırılması amacıyla Gümrük Modernizasyon Birim Başkanlığı'nca onaylı özel hat bağlantısı ve VPN kullanarak gümrük otomasyon ağına 24 saat kesintisiz, direkt bağlı kalınmaktadır.

İhracat işlemlerinin bitiminde tüm evraklar en seri şekilde tarafınıza ya da bankanıza yollanmaktadır. İstanbul gümrüklerinde görevli personelimiz tarafından aynı gün tüm işlemleriniz sorunsuz bir şekilde sonuçlandırılır.

İthalat Uygulamalarımız

Bize başvurduğunuz andan itibaren, ithalatını gerçekleştirmek istediğiniz ürünlerle ilgili ön etütleri yaparak doğru G.T.I.P. ( Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ) tespit edilerek Gümrük Vergisi ve KDV hesaplamaları ile ilgili maliyet analizi yapmanıza yardımcı oluruz.

Ayrıca ithalatı düşünülen ürün ile ilgili alınması gereken tüm T.S.E Belgesi, Kimyahane Belgesi ile gözetime tabi ürünlerinizle ilgili Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve diğer bakanlık ve Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü'nden alınması gereken kontrol belgeleri ve izinleri en seri şekilde Ankara'daki çözüm ortaklarımız tarafından alınır.

Tüm evrakların tamamlanmasının ardından ofisimizden EDI ( Elektronik Veri Transferi ) sistemi ile beyana tescil işlemleri gerçekleştirilmekte, gümrük vergileri banka kanalı ile şirketimizden on-line olarak yatırılmaktadır. Teknolojinin tüm imkânları kullanılarak İstanbul' da ki tüm kara hava ve deniz gümrükleri başta olmak üzere ülkemizin her yerinden ithalatlarınızı gerçekleştirebilmekteyiz.

İthalat Hizmetlerimiz
Bize başvurduğunuz andan itibaren, ithalatını gerçekleştirmek istediğiniz ürünlerle ilgili ön etütleri yaparak doğru G.T.I.P. ( Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ) tespit edilerek Gümrük Vergisi ve KDV hesaplamaları ile ilgili maliyet analizi yapmanıza yardımcı oluruz.

Ayrıca ithalatı düşünülen ürün ile ilgili alınması gereken tüm T.S.E Belgesi, Kimyahane Belgesi ile gözetime tabi ürünlerinizle ilgili Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve diğer bakanlık ve Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü'nden alınması gereken kontrol belgeleri ve izinleri en seri şekilde Ankara'daki çözüm ortaklarımız tarafından alınır.

Tüm evrakların tamamlanmasının ardından ofisimizden EDI ( Elektronik Veri Transferi ) sistemi ile beyana tescil işlemleri gerçekleştirilmekte, gümrük vergileri banka kanalı ile şirketimizden on-line olarak yatırılmaktadır. Teknolojinin tüm imkânları kullanılarak İstanbul' da ki tüm kara hava ve deniz gümrükleri başta olmak üzere ülkemizin her yerinden ithalatlarınızı gerçekleştirebilmekteyiz.

Danışmanlık Hizmetlerimiz
Danışmanlık hizmetimiz; Dış ticaret işlemlerinde, sipariş öncesi aşamasından projenin tamamlanmasına kadar geçen sürede her türlü bilgi aktarımını sağlayarak, uygulamalarda müşterilerimizin yükünü hafifletmektir.

Şirket bünyemizde danışmanlık hizmetlerimiz ayrı bir birim tarafından takip edilir.

Danışmanlık Hizmetlerimiz
• Dış Ticaret Mevzuat Danışmanlığı,
• G.T.İ.P(Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) tespitleri,
• Kotaya tabi eşya tespiti ve kota müsaadelerinin alınması,
• Gözetime tabi eşya tespiti ve gözetim belgelerinin alınması,
• Maliyet hesabı,
• Firmalara dış ticaret ve gümrükleme alanlarında her konuda bilgi akışının sağlanması,
• Danışmanlık hizmetlerinin zamanında ve eksiksiz olarak verilmesi,
• İthalat ve ihracat işlemlerinde evrak hazırlık uygulamaları.